Log in using your account on:

Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?


Öğrenciler:

Sisteme sadece öğrenci eposta hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

Sisteme üye olmak veya giriş yapmak için "öğrenci eposta hesabı ile giriş yap" bağlantısını kullanmalısınız.

Öğrenci eposta adresinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız fakülte sekreteriniz ile iletişim kurmalısınız.


Akademik Personel:

Sisteme giriş yapmak için  "Akademik Personel Giriş" bölümüne yeditepe eposta kullanıcı adı (@yeditepe.edu.tr eklemeden yazılmalı) ve şifrenizi giriniz.